بج سینه – پلاس

بج-سینه-پلاس
بج-سینه-پلاس

بج سینه و نشان سینه اتیکت سینه شرکت پلاس

بج سینه و نشان سینه اتیکت سینه شرکت پلاس به صورت مات و براق تولید شده و به روش اسید کاری مات و براق میشود.

تولید و ساخت بج سینه مات و براق به این صورت میباشد.

که بعد از انجام یک سری از اقدانات اولیه فلز برنج به مرحله اسید کاری میرسد.

بعد از انجام اسید کاری بج سینه و نشان سینه با انجام فرایند اسید کاری مات و براق سطح اسید خورده را به صورت مات و براق نموده.

بعد از این مرحله بعد از برشکاری و انجام مراحل اولیه بج اماده رفتن به آبکاری میشود.

بعد از گذراندن مراحلی به صورت بج سینه و نشان سینه مات و براق میشود.

تنها اتفاقی که بج سینه و نشان سینه در حالت مات و براق می افتد.

روش انجام اسید کاری بوده و کمی در زمان  اسید دادن ورق برنج متفاوت میشود.

بج سینه و نشان سینه برنجی در کل به همین دو صورت انجام میشود .

1 بج سینه و نشان سینه مات و براق

2 بج سینه و نشان سینه رنگی

اتیکت سینه و نشان سینه رنگی نیز به همین صورت بوده و فقط زمان

اسید کاری کمی متفاوت میباشد.error: Content is protected !!