بج سینه

بج سینه -IPICB
بدون نظر بج سینه
              بج سینه و نشان برنجی با ابکاری طلا و رنگ  شرکت I P I C B badge neshan بج سینه فلزی برنجی ، ساخت بج سینه و نشان سینه به روش اسید کاری و ابکاری. ساخت و تولید بج سینه و نشان  ...
ادامه مطلب
بج سینه شرکت ktm
بدون نظر بج سینه
  بج سینه ،نشان سینه شرکت kmt بج سینه برنجی با ابکاری طلا بجسینه یا همان نشان سینه برایه استفاده بر رویه کت و لباس پرسنل استفاده میشود. روش ساخت و تولید بجسینه به صورت اسید کاری و برش به وسیله اره به صورت دستی انجام میشود. در روش ...
ادامه مطلب
بج سینه – انار یلدا
بدون نظر بج سینه
بجسینه نشان سینه و اتیکت سینه  انار یلدا برنجی با ابکاری طلا و تک رنگ قرمز بجسینه ونشان سینه ،اتیکت سینه از ملزومات مورد نیاز برایه ارگانها و نهادهای و موسسه های دولتی و خصوصی میباشد. بجسینه و نشان سینه و اتیکت سینه انار یلدا ساخته شده از متریال ...
ادامه مطلب
بج سینه – بهین تام
بدون نظر بج سینه
  بج سینه و نشان سینه و اتیکت سینه شرکت بهین تام بج سینه ،نشان سینه و اتیکت  شرکت بهین تام برشکاری و دارای رنگ کاری. تولید بج سینه و نشان سینه،اتیکت بهین تام بعد از انجام مراحله ساخت و تولید  ابتدایی وبرشکاری وارد مرحله ابکاری شده و با ...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!