بج سینه

بج سینه -IPICB
بدون نظر بج سینه
              بج سینه و نشان برنجی با ابکاری طلا و رنگ  شرکت I P I C B badge neshan بج سینه فلزی برنجی ، ساخت بج سینه و نشان سینه به روش اسید کاری و ابکاری. ساخت و تولید بج سینه و نشان  ...
ادامه مطلب
بج سینه برنجی مات براق شرکت k t m
بدون نظر بج سینه
  نشان سینه برنجی مات براق با آبکاری طلا شرکت k m t بج سینه برنجی با آبکاری طلا بج سینه برنجی مات براق یا همان نشان سینه برنجی مات براق برای استفاده بر رویه کت و لباس پرسنل استفاده می شود. روش ساخت و تولید بج سینه به ...
ادامه مطلب
بج سینه – انار یلدا
بدون نظر بج سینه
بجسینه نشان سینه و اتیکت سینه انار یلدا برنجی با آبکاری طلا و تک رنگ قرمز. بجسینه ونشان سینه ،اتیکت سینه از ملزومات مورد نیاز برای ارگانها و نهادهای و موسسه های دولتی و خصوصی می باشد. بجسینه و نشان سینه و اتیکت سینه انار یلدا ساخته شده از ...
ادامه مطلب
ساخت و تولید بج سینه – بهین تام
بدون نظر بج سینه
  تولید و ساخت بج سینه برنجی و نشان سینه و اتیکت سینهساخت بجسینه برنجی شرکت بهین تام ساخت بجسینه ،نشان سینه و اتیکت  شرکت بهین تام برشکاری و دارای رنگ کاری. تولید بج سینه و نشان سینه،اتیکت بهین تام بعد از انجام مراحل ساخت و تولید . ابتدایی ...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!