بج سینه شرکت ktm

 

بج سینه و نشان شرکت kmt مات و براق
بج سینه شرکت kmt

بج سینه ،نشان سینه شرکت kmt

بج سینه برنجی با ابکاری طلا

بجسینه یا همان نشان سینه برایه استفاده بر رویه کت و لباس پرسنل استفاده میشود.

روش ساخت و تولید بجسینه به صورت اسید کاری و برش به وسیله اره به صورت دستی انجام میشود.

در روش اسید کای برنج با اسید شسته شده و قسمتهایی از فلز خورده میشود.

در این روش مانده به نوع بج مقدار شسته شدن متفاوت میباشد.

در بج های مات و براق بعد از اسید شویی با اسید دیگری بجسینه شسته شده و به صورت مات در می آید.

ولی در روش بج سینه رنگی اسید شویی تا زمان گود شدن برنج انجام میشود.

زمان این کار بسته به نوع کار متفاوت بوده وبج سینه و یا نشان سینه رنگی یا مات و براق متفاوت میباشد.

در بجسینه kmt نوع اسید کاری به صورت مات و براق بوده و در ان زمان اسید شویی کمتر و با دو نوع اسید اسید کاری انجام میشود.

در ساخت بج سینه می توان از ضخامت های بالاتری استفاده کرد.

بج سینه میتواند با دو نوع ابکاری انجام شود ابکاری طلا و ابکاری نیکل یا نقره.error: Content is protected !!