ساخت و تولید بج سینه – بهین تام

 

بج-سینه-بهین-تام
ساخت بج-سینه-بهین تام

تولید و ساخت بج سینه برنجی و نشان سینه و اتیکت سینه

ساخت بجسینه برنجی شرکت بهین تام

ساخت بجسینه ،نشان سینه و اتیکت  شرکت بهین تام برشکاری و دارای رنگ کاری.

تولید بج سینه و نشان سینه،اتیکت بهین تام بعد از انجام مراحل ساخت و تولید .

ابتدایی و برشکاری وارد مرحله آبکاری شده و با نظر مشتری آبکاری می شود.

آبکاری بج سینه و نشان سینه دارای تنوع بالایی نمی باشد .

در سه نوع آبکاری طلا و آبکاری نیکل و آبکاری مس یا رز گلد به مشتری های

عزیز ارائه می گردد.

 بعد از مرحله آبکاری آماده رنگ کاری شده ودر این  مرحله رنگها طبق سفارش

مشتری رنگ می شود.

رنگ های که برای ساخت بج سینه و نشان سینه استفاده می شود از نوع

رنگهای فوری می باشد.

رنگهای فوری از تنوع بالا و کیفیت مطلوب و سرعت اجرای خوبی برخوردار می باشند.

برای ساخت رنگهای مختلف از ترکیب رنگهای اصلی استفاده می شود.

برش این بجسینه برنجی  به روش اره کاری دستی و با دقت بالا انجام می شود.

 error: Content is protected !!