بج سینه – بیمه ایران نوین

 

 

 

بج-سینه-بیمه-ایران-نو.ین

بج سینه-نشان سینه و اتیکت سینه شرکت بیمه ایران نوین

بج سینه و نشان سینه شرکت ایران نوین ،برنجی با ابکاری طلا و برکاری داخل بری.

ساخت و تولید اتیکت ،بج سینه  و نشان سینه به روش اسید کاری و بعد از این مرحله برشکاری به صورت دستی با کمان اره مویی و تیغه مخصوص انجام میشود.

زمانی که کار اسید کاری بر رویه بج سینه و نشان سینه به اتمام رسید ،وارد مرحله برشکاری به صورت کاملا دستی بدونه دخالت ماشین  میشود.

ابتدا به تعداد نقاطی که قرار است برش بخورد باید در کار ایجاد سوراخ کرده تا تیغ از داخل کار شروع به برش نماید.

بعد از اتمام این مرحله شروع به برشکاری کرده ، هر قسمت از کار را به صورت مجزا برش داده و بج و نشان سینه مورد نظر را داخل بری مینماییم.

در این مرحله تمامی نقاط داخل بری بج سینه و نشان سینه  برش خورده و شروع به برشکاری دور کار مینماییم.

در انتها کار اتیکت ، بج سینه و نشان سینه هم از داخل و هم از بیرون کار برشکاری میشود و وارد مرحله پوست و پرداختکاری میشود.

در این مرحله از کار بسته به نوع برشکاری اتیکت ،بج سینه و نشان سینه با دستگاه پرداخت کاری شروع به پرداخت نموده و قسمتهای دارایه پلیسه را پرداخت مینماییم .error: Content is protected !!